SBK Skåne

info från distrikt och klubbar

 

COVID 19

Under denna rubrik läggs information om COVID 19 från SBK.

Nya direktiv hittas på https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/coronapandemin/ 


 

Regelrevideringsprocessen

§ 178 REGELREVIDERINGSPROCESSEN
JFR FS NR 11 § 156/2020

GS informerade om svaret från SKK på den hemställan som gjorts avseende en förskjutning av processen ett år framåt på grund av det rådande läget med coronapandemin.

Svaret från SKK innebär att vi ges möjlighet att skjuta på processen ett år framåt. Dock är det inte fastställt i nuläget om den kommande låsningsperioden kommer att löpa över fyra eller fem år. Det beror på hur övriga specialklubbar önskar hantera processen. Besked om detta kommer senare i höst.

FS uppdrar till Emelie Hörman via GS att förmedla denna information till berörda delar i vår organisation

FS tackade för den informationen och att i övrigt avvakta om den kommande perioden kommer att gälla för fyra eller fem år.


Svenska Brukshundklubben Skånes Distrikt

c/o Kirsten Silow Örnberg, Lövsångaregatan 15, 235 37 VELLINGE

Pg 126173-4 - Org.nr 838202-1080

 

© SBK Skånes distrikt