SBK Skåne

info från distrikt och klubbar

 

COVID 19

Under denna rubrik läggs information om COVID 19 från SBK.

 

Förtydligande gällande SBK:s större arrangemang med anledning av nya riktlinjer från SKK

Den 10 juni kom Svenska Kennelklubben (SKK) ut med nya rekommendationer. I dessa står att man inte får överskrida 50 personer oavsett om alla personer är där samtidigt eller inte. Inom SBK finns det ett antal arrangörer som löst större arrangemang genom att dela upp deltagarantalet över dagen. 

De tävlingsarrangemang inom Svenska Brukshundklubben som till och med 15 juni redan är prioriterade och stängda samt där deltagarna blivit kallade, får dispens från Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse att genomföra även om dessa arrangemang överskrider 50 deltagare/dag. Detta under förutsättning att man skickar in sin riskanalys och tidsplan för uppdelningen över tävlingsdagen till emelie.horman@brukshundklubben.se. Det ska tydligt framgå att antalet på plats aldrig överstiger 50 personer vid en och samma tidpunkt. Samtliga arrangemang som prioriteras och/eller stänger sin anmälan efter 15 juni ska följa de nya riktlinjerna från SKK. 

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse kommer att undersöka möjligheten att kunna ställa om snarare än ställa in när det kommer till arrangemang som på ett säkert sätt kan delas upp under dagen för att undvika att överskrida maxantal. Man kommer också att undersöka möjligheten för personer ur riskgrupp att kunna delta och agera funktionär på ett säkert sätt framöver. 


 

BLANKETTER

Distriktstyrelsen

Reseräkning Excelark NYTT 06.05.2019

Arvoderäkning Excellark NYTT 06.05.2019

SBK Skåne brevmall Worddokument

SBK Skåne PowerPoint-mall

Ansökan om förtjänstmedalj ifyllbar PDF

Skapa årshjul-målstryrning
För att fylla i årshjulsmallen i bilagan måste ni ha tillgång till Microsofts PowerPoint.
Umeå Brukshundklubbs ”Är vi på rätt väg” i denna kan ni se hur den kan användas.

Information om kontrolluppgifter för ideella föreningar med steg för steg

Ansökan om organisationsnummer för ideell förening ifyllbar PDF
Skatte- och avgiftsanmälan ifyllbar PDF
Arbetsgivardeklaration
Kontrolluppgift ifyllbar PDF
Sammandrag Kontrolluppgifter ifyllbar PDF


Bruks och lydnadsgruppen

Störande hund (120419)
Oacceptabelt beteende
Olämpligt uppträdande - person  (NY 2016-05-26)
Praktiktjänstgöring tävlingsledare bruks  (Uppdaterad 2017-08-20)
Praktiktjänstgöring tävlingsledare lydnad  (Uppdaterad 2017-08-20)
Ansökningsblankett personlig skyddslicens
Ansökningsblankett skyddslicens
Förslag till rutiner för tävlingsansvarig
Förslag på checklista för tävlingsledare
Reseräkningsmall Excellark (160501)
Enkät för deltagare (150915)  NY 2015-09-15


Exteriör och utställningsgruppen

Ansökan om officiell utställning 2019


Mentalitetsgruppen

Inrapportering av funktionärer Uppdaterad 2017-04-29

Checklista mentalbeskrivning hund (MH)

Checklista mentaltest hund (Korning)

Flödesschema mentalfunktionärsutbildning

Avtalsbekräftelse funktionär

Domar/beskrivarrapport

Tillbudsrapport/Händelserapport


Hundägarutbildningsgruppen

Utbildningsavtal
Lathund för instruktörsutbildning
Utbildningsschema instruktör
SBK Grundmodul Kursplan 

Rallylydnadsgruppen

Lathund tjänstgöringsrapport rallylydnad  Uppdaterad 2016-04-11

Tjänstgöringsrapport rallylydnad  Nytt formulär


Specialsöksgruppen

Domarprotokoll PDF

Domarprotokoll Excell


Svenska Brukshundklubben Skånes Distrikt

c/o Kirsten Silow Örnberg, Lövsångaregatan 15, 235 37 VELLINGE

Pg 126173-4 - Org.nr 838202-1080

 

© SBK Skånes distrikt