SBK Skåne

info från distrikt och klubbar

 

COVID 19

Under denna rubrik läggs information om COVID 19 från SBK.

 

Förtydligande gällande SBK:s större arrangemang med anledning av nya riktlinjer från SKK

Den 10 juni kom Svenska Kennelklubben (SKK) ut med nya rekommendationer. I dessa står att man inte får överskrida 50 personer oavsett om alla personer är där samtidigt eller inte. Inom SBK finns det ett antal arrangörer som löst större arrangemang genom att dela upp deltagarantalet över dagen. 

De tävlingsarrangemang inom Svenska Brukshundklubben som till och med 15 juni redan är prioriterade och stängda samt där deltagarna blivit kallade, får dispens från Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse att genomföra även om dessa arrangemang överskrider 50 deltagare/dag. Detta under förutsättning att man skickar in sin riskanalys och tidsplan för uppdelningen över tävlingsdagen till emelie.horman@brukshundklubben.se. Det ska tydligt framgå att antalet på plats aldrig överstiger 50 personer vid en och samma tidpunkt. Samtliga arrangemang som prioriteras och/eller stänger sin anmälan efter 15 juni ska följa de nya riktlinjerna från SKK. 

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse kommer att undersöka möjligheten att kunna ställa om snarare än ställa in när det kommer till arrangemang som på ett säkert sätt kan delas upp under dagen för att undvika att överskrida maxantal. Man kommer också att undersöka möjligheten för personer ur riskgrupp att kunna delta och agera funktionär på ett säkert sätt framöver. 


 

MENTALITETSGRUPPEN

Kommittésammankallande Avel & hälsa
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Maglegatan 30
281 33 Hässleholm
0451-438 43
0733-46 50 50

Gruppsammankallande
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Gästgivargatan 8
298 31 tollarp
0733-62 67 90

Ledamöter

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
246 32 Löddeköpinge 
0703-78 46 19

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Baldringetorpsvägen 60
271 97 YSTAD
0765-59 99 04

 

Listor och korresponedens till Mentalitetsgruppen skickas under adress Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


 Vem utbildar vem?

Figuranter: Klubbar och distrikt
Testledare: Distrikt
Auktorisation av figuranter och testledare är distriktets ansvar
Domare och beskrivare: SBK centralt

Klubbar som vill skicka deltagare till utbildning ska maila till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. med namn, adress, telnr, mailadress och klubbtillhörighet.


Dokument

Utförandeanvisningar MH 2020-01-01
Tillbudsrapport
MH-nyckel 2020-01-01
Regler för återauktorisering
Bannummer i Skåne
Arrangör MH, dokument på brukshundklubben.se

Mötesanteckningar

2020-02-18
2020-06-13

2019-12-12
2019-11-05

2019-09-12
2019-07-23
2019-02-26
2019-01-04

2018-01-16
2018-02-28
2018-07-03
2018-08-28
2018-10-24

2017-04-25


Svenska Brukshundklubben Skånes Distrikt

c/o Kirsten Silow Örnberg, Lövsångaregatan 15, 235 37 VELLINGE

Pg 126173-4 - Org.nr 838202-1080

 

© SBK Skånes distrikt