SBK Skåne

info från distrikt och klubbar

 

COVID 19

Under denna rubrik läggs information om COVID 19 från SBK.

 

Förtydligande gällande SBK:s större arrangemang med anledning av nya riktlinjer från SKK

Den 10 juni kom Svenska Kennelklubben (SKK) ut med nya rekommendationer. I dessa står att man inte får överskrida 50 personer oavsett om alla personer är där samtidigt eller inte. Inom SBK finns det ett antal arrangörer som löst större arrangemang genom att dela upp deltagarantalet över dagen. 

De tävlingsarrangemang inom Svenska Brukshundklubben som till och med 15 juni redan är prioriterade och stängda samt där deltagarna blivit kallade, får dispens från Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse att genomföra även om dessa arrangemang överskrider 50 deltagare/dag. Detta under förutsättning att man skickar in sin riskanalys och tidsplan för uppdelningen över tävlingsdagen till emelie.horman@brukshundklubben.se. Det ska tydligt framgå att antalet på plats aldrig överstiger 50 personer vid en och samma tidpunkt. Samtliga arrangemang som prioriteras och/eller stänger sin anmälan efter 15 juni ska följa de nya riktlinjerna från SKK. 

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse kommer att undersöka möjligheten att kunna ställa om snarare än ställa in när det kommer till arrangemang som på ett säkert sätt kan delas upp under dagen för att undvika att överskrida maxantal. Man kommer också att undersöka möjligheten för personer ur riskgrupp att kunna delta och agera funktionär på ett säkert sätt framöver. 


 

Årsmöteshandlingar

Dokumenten ligger i PDF och öppnas i nytt fönster

2020

Inbjudan 20-05-27

Dagordning 20-05-27

Verksamhetsberättelse  

Resultatrapport  

Balansrapport

Resultatbudget

Budgetförslag

Revisionsberättelse

Budget 2020 och vision 2021

Verksamhetsplan

Valberedningens förslag version 2 2020-02-17

2019

Inbjudan

Dagordning

Verksamhetsberättelse  

Resultatrapport  

Balansrapport

Resultatbudget

Budgetförslag

Revisionsberättelse

Verksamhetsplan

Valberedningens förslag

2018

Inbjudan

Dagordning

Verksamhetsberättelse  

Resultatrapport  

Balansrapport

Resultatbudget

Budgetförslag

Revisionsberättelse

Verksamhetsplan

Valberedningens förslag

2017

Inbjudan

Dagordning

Verksamhetsberättelse  

Resultatrapport  

Balansrapport

Resultatbudget

Budgetförslag

Revisionsberättelse

Verksamhetsplan

Valberedningens förslag version 2 2017-02-16

2016

Inbjudan

Dagordning

Verksamhetsberättelse 

Resultatrapport 

Balansrapport

Resultatbudget

Budgetförslag

Revisionsberättelse

Verksamhetsplan

Valberedningens förslag 

2015

Inbjudan

Dagordning

Verksamhetsberättelse 
Suplement till verksamhetsberättelsen

Resultatrapport 

Balansrapport

Budgetförslag

Revisionsberättelse

Verksamhetsplan

Valberedningens förslag OBS! Nytt förslag 2015-02-25

2014

Inbjudan

Dagordning

Verksamhetsberättelse 

Balansräkning/resultaträkning 

Budgetförslag

Revisionsberättelse

Verksamhetsplan

Valberedningens förslag

2013

Inbjudan
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Balansräkning / Resultaträkning
Budgetförslag
Valberedningens förslag
Verksamhetsplan


Svenska Brukshundklubben Skånes Distrikt

c/o Kirsten Silow Örnberg, Lövsångaregatan 15, 235 37 VELLINGE

Pg 126173-4 - Org.nr 838202-1080

 

© SBK Skånes distrikt