Årsmöteshandlingar

Dokumenten ligger i PDF och öppnas i nytt fönster

2020

Inbjudan 20-05-27

Dagordning 20-05-27

Verksamhetsberättelse  

Resultatrapport  

Balansrapport

Resultatbudget

Budgetförslag

Revisionsberättelse

Budget 2020 och vision 2021

Verksamhetsplan

Valberedningens förslag version 2 2020-02-17

2019

Inbjudan

Dagordning

Verksamhetsberättelse  

Resultatrapport  

Balansrapport

Resultatbudget

Budgetförslag

Revisionsberättelse

Verksamhetsplan

Valberedningens förslag

2018

Inbjudan

Dagordning

Verksamhetsberättelse  

Resultatrapport  

Balansrapport

Resultatbudget

Budgetförslag

Revisionsberättelse

Verksamhetsplan

Valberedningens förslag

2017

Inbjudan

Dagordning

Verksamhetsberättelse  

Resultatrapport  

Balansrapport

Resultatbudget

Budgetförslag

Revisionsberättelse

Verksamhetsplan

Valberedningens förslag version 2 2017-02-16

2016

Inbjudan

Dagordning

Verksamhetsberättelse 

Resultatrapport 

Balansrapport

Resultatbudget

Budgetförslag

Revisionsberättelse

Verksamhetsplan

Valberedningens förslag 

2015

Inbjudan

Dagordning

Verksamhetsberättelse 
Suplement till verksamhetsberättelsen

Resultatrapport 

Balansrapport

Budgetförslag

Revisionsberättelse

Verksamhetsplan

Valberedningens förslag OBS! Nytt förslag 2015-02-25

2014

Inbjudan

Dagordning

Verksamhetsberättelse 

Balansräkning/resultaträkning 

Budgetförslag

Revisionsberättelse

Verksamhetsplan

Valberedningens förslag

2013

Inbjudan
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Balansräkning / Resultaträkning
Budgetförslag
Valberedningens förslag
Verksamhetsplan