SBK Skåne

info från distrikt och klubbar

 

COVID 19

Under denna rubrik läggs information om COVID 19 från SBK.

 

Förtydligande gällande SBK:s större arrangemang med anledning av nya riktlinjer från SKK

Den 10 juni kom Svenska Kennelklubben (SKK) ut med nya rekommendationer. I dessa står att man inte får överskrida 50 personer oavsett om alla personer är där samtidigt eller inte. Inom SBK finns det ett antal arrangörer som löst större arrangemang genom att dela upp deltagarantalet över dagen. 

De tävlingsarrangemang inom Svenska Brukshundklubben som till och med 15 juni redan är prioriterade och stängda samt där deltagarna blivit kallade, får dispens från Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse att genomföra även om dessa arrangemang överskrider 50 deltagare/dag. Detta under förutsättning att man skickar in sin riskanalys och tidsplan för uppdelningen över tävlingsdagen till emelie.horman@brukshundklubben.se. Det ska tydligt framgå att antalet på plats aldrig överstiger 50 personer vid en och samma tidpunkt. Samtliga arrangemang som prioriteras och/eller stänger sin anmälan efter 15 juni ska följa de nya riktlinjerna från SKK. 

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse kommer att undersöka möjligheten att kunna ställa om snarare än ställa in när det kommer till arrangemang som på ett säkert sätt kan delas upp under dagen för att undvika att överskrida maxantal. Man kommer också att undersöka möjligheten för personer ur riskgrupp att kunna delta och agera funktionär på ett säkert sätt framöver. 


 

 

SBK Skånes förtjänstmedalj

Statuter Skånedistriktets förtjänstmedalj

Blankett för ansökan om förtjänstmedalj

 

Utdelade förtjänstmedaljer

Nr. 1Hedersordförande Sven Börje PerssonDS 18 år980306
Nr. 2Hedersledamot Lars E T AnderssonDS 11 år980306
Nr. 3Övlt Uno StrandFd P7/Fo 11980306
Nr. 4Mj Sven-Åke AhlF 10980306
Nr. 5SBK-domare Ragnar SamuelssonAvg domare980306
Nr. 6Utbint Britt StrandFd P7/Fo 11980306
Nr. 7Mj Lars PetterssonF 10980306
Nr. 8Utbint Gunnel JohanssonF 10980306
Nr. 9 (1Utbint Wivi JernrydP2/Fo 14980306
Nr. 10 (2Hedersordf Eskil AlmbladTrelleborgs BK 50 år990305
Nr. 11 (4SBK-domare Erik PrahlAvg domare990305
Nr. 12Mj Roland JohanssonP2/Fo 14990305
Nr. 13Hedersledamot Lars-Olof DahlDS000303
Nr. 14 (12DS-ledamot Ruby RydénFriv, distr lokalklubb000303
Nr. 15Kn Thomas JönssonP2/Fo 14000303
Nr. 16 (9SBK-domare Stig EkbergFriv, distr010302
Nr. 17TS-ledamot Lars PeterssonD-TS010302
Nr. 18TS-ordförande Leif BorgenlövD-TS010302
Nr. 19DS-kassör Rolf WeiffertDS, distrvsh010302
Nr. 20DS-ledamot Bea LundhDS010302
Nr. 21 (10Hedersledamot Kjell JönssonDS 11 år010302
Nr. 22Öv Tomas FjellnerAvg C F 10010928
Nr. 23SBK-domare Agne NilssonEslövs Bk, distrvsh, DS020308
Nr. 24FrivS-ledamot Pernilla AnderssonD-FrivS030307
Nr. 25 (3Hedersledamot Werner NilssonTillerkänsla031122
Nr. 26 (8Hedersledamot Allan JönssonTillerkänsla031122
Nr. 27 (6 (11Hedersledamot Sten NilssonTillerkänsla031122
Nr. 28 (6Hedersledamot Claes BjörkmanTillerkänsla031122
Nr. 29Hedersledamot Barbara SandnesTillerkänsla031122
Nr. 30DS-ordförande Kirsten Silow ÖrnbergAvg D-ordförande040305
Nr. 31Utbildare Petra RydgrenSfr050304
Nr. 32Mj Thomas UndeniusSSK060303
Nr. 33TS-ledamot Stig PerssonD-TS060303
Nr. 34 (5DS-vice ordförande Sixten PeterssonTillerkänsla060303
Nr. 35TjhS-ordf Ingrid JanssonD-TjhS och tillerkänsla070302
Nr. 36Per MortensenHelsingborgs Bk, lokalordf 15 år090227
Nr. 37 (13Margit JohanssonTillerkänsla100219
Nr. 38Hedersledamot Carina BoijertzDS 11 år110304
Nr. 39Kn Bertil Öhrstrand SSKTillerkänsla130313
Nr. 40Kn Gerhard Kosel P7Tillerkänsla130313
Nr. 41Maria LundinDS140305
Nr. 42Arne JonssonLandskrona BK150304
Nr. 43 (7Lennart ErikssonTollarps BK och distrvsh150304
Nr. 44Ulf AnderssonHöganäs BK150304
Nr. 45Britta SöderbergÄngelholms BK160309
Nr. 46Solveig FlensburgDS170311
Nr. 47Bengt HellmanDS170311
Nr. 48Claes von gegerfeltDistriktsfunktionär180321
Nr. 49Klas WidénDS180321
Nr. 50Genmj Roland Ekenberg       Avg RiksHvCh180831

(1 /avliden 2000-08
(2 /avliden 2003-03
(3 /avliden 2007-03-06
(4 /avliden 2011-08-08
(5 /avliden 2012-12-29
(6 /återlämnad 2014-05-15
(7 /avliden 2015-11-27
(8 /avliden 2016-04-30
(9 /avliden 2016-06-08
(10 /avliden 2016-09-05
(11 /ånyo utdelad 2017-03-11
(12 /avliden 2017-09-13
(13 /avliden 2018-10

(distrvsh - distriktsverksamhet av olika slag

 

 


Svenska Brukshundklubben Skånes Distrikt

c/o Kirsten Silow Örnberg, Lövsångaregatan 15, 235 37 VELLINGE

Pg 126173-4 - Org.nr 838202-1080

 

© SBK Skånes distrikt