SBK Skåne

info från distrikt och klubbar

 

COVID 19

Under denna rubrik läggs information om COVID 19 från SBK.

 

Förtydligande gällande SBK:s större arrangemang med anledning av nya riktlinjer från SKK

Den 10 juni kom Svenska Kennelklubben (SKK) ut med nya rekommendationer. I dessa står att man inte får överskrida 50 personer oavsett om alla personer är där samtidigt eller inte. Inom SBK finns det ett antal arrangörer som löst större arrangemang genom att dela upp deltagarantalet över dagen. 

De tävlingsarrangemang inom Svenska Brukshundklubben som till och med 15 juni redan är prioriterade och stängda samt där deltagarna blivit kallade, får dispens från Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse att genomföra även om dessa arrangemang överskrider 50 deltagare/dag. Detta under förutsättning att man skickar in sin riskanalys och tidsplan för uppdelningen över tävlingsdagen till emelie.horman@brukshundklubben.se. Det ska tydligt framgå att antalet på plats aldrig överstiger 50 personer vid en och samma tidpunkt. Samtliga arrangemang som prioriteras och/eller stänger sin anmälan efter 15 juni ska följa de nya riktlinjerna från SKK. 

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse kommer att undersöka möjligheten att kunna ställa om snarare än ställa in när det kommer till arrangemang som på ett säkert sätt kan delas upp under dagen för att undvika att överskrida maxantal. Man kommer också att undersöka möjligheten för personer ur riskgrupp att kunna delta och agera funktionär på ett säkert sätt framöver. 


 

Resultat Agility-DM 2012

Smallklassen
1 Annika Ingvarsson med Idun
Lund Bk
2 Niklas Strömberg med Tingeling
Råådalen Bk
3 Annika Ingvarsson med Kickan
Lund Bk
 

 

Annika Ingvarsson   Niklas Strömberg saknas

Mediumklassen
1 Anne Jeppsson med Cassie
Oxie Bk
2 Ola Jönsson med Svante
SBK Malmö Avd
3 Linnea Nilsson med Ginnie
Hässleholm Hu
 

 

Ola Jönsson  Anne Jeppsson  Linnea Nilsson

 

Largeklassen
1 Gill Lantz med Robert
Råådalen Bk
2 Jenny Nilsson med Nero
Ystad Bk
3 Fredrik Albertz med Fly
Sydöstra Skånes Bk
 

 

Jenny Nilsson  Gill Lantz  Fredrik Albertz

 

Årets Agilityklubb
1 Oxie Bk  
2 Lund Bk  
3 Ystad Bk  

 

Lund  Oxie  Ystad


Svenska Brukshundklubben Skånes Distrikt

c/o Kirsten Silow Örnberg, Lövsångaregatan 15, 235 37 VELLINGE

Pg 126173-4 - Org.nr 838202-1080

 

© SBK Skånes distrikt