SBK Skåne

info från distrikt och klubbar

 

COVID 19

Under denna rubrik läggs information om COVID 19 från SBK.

 

Förtydligande gällande SBK:s större arrangemang med anledning av nya riktlinjer från SKK

Den 10 juni kom Svenska Kennelklubben (SKK) ut med nya rekommendationer. I dessa står att man inte får överskrida 50 personer oavsett om alla personer är där samtidigt eller inte. Inom SBK finns det ett antal arrangörer som löst större arrangemang genom att dela upp deltagarantalet över dagen. 

De tävlingsarrangemang inom Svenska Brukshundklubben som till och med 15 juni redan är prioriterade och stängda samt där deltagarna blivit kallade, får dispens från Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse att genomföra även om dessa arrangemang överskrider 50 deltagare/dag. Detta under förutsättning att man skickar in sin riskanalys och tidsplan för uppdelningen över tävlingsdagen till emelie.horman@brukshundklubben.se. Det ska tydligt framgå att antalet på plats aldrig överstiger 50 personer vid en och samma tidpunkt. Samtliga arrangemang som prioriteras och/eller stänger sin anmälan efter 15 juni ska följa de nya riktlinjerna från SKK. 

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse kommer att undersöka möjligheten att kunna ställa om snarare än ställa in när det kommer till arrangemang som på ett säkert sätt kan delas upp under dagen för att undvika att överskrida maxantal. Man kommer också att undersöka möjligheten för personer ur riskgrupp att kunna delta och agera funktionär på ett säkert sätt framöver. 


 

Delresultat inför 2020-Års DistriktsMästerskap

Spår  Uppdaterad:  22 mars   
Sök   Uppdaterad:  26 mars   
Skydd   Uppdaterad:  14 mars   
Patrull   Uppdaterad:   9 juni   
Rapport   Uppdaterad:  14 mars   
IGP   Uppdaterad:  14 mars   
Lydnad   Uppdaterad:  9 juni   

Slutställning för 2019-Års DistriktsMästerskap

Spår  Uppdaterad:  1 december   DISTRIKTSMÄSTARE 2019 - Anna-Kerstin Svensson, Åhus med Inka
Sök   Uppdaterad:  1 december   DISTRIKTSMÄSTARE 2019 - Åsa Malmberg, Ystad med Manzano
Skydd   Uppdaterad:  1 december   DISTRIKTSMÄSTARE 2019 - Kenneth Jönsson, Lomma med Pergites Bissi
Patrull   Uppdaterad:   1 december   DISTRIKTSMÄSTARE 2019 - Maritza Lövdahl, Helsingborg med Dubion Jump
Rapport   Uppdaterad:  1 december   DISTRIKTSMÄSTARE 2019 - Anna-Karin Bengtsson, Hässleholm med Windgames Stars Pan
IGP   Uppdaterad:  9 december   DISTRIKTSMÄSTARE 2019 - Diana Birgersson, Malmö med Team Extreme Diamond
Lydnad   Uppdaterad:  14 december   DISTRIKTSMÄSTARE 2019 - Lena Werner, Veberöd med Keengreens Bemblebee

Slutställning för 2018-års DistriktsMästerskap

Spår  Uppdaterad:  9 december DISTRIKTSMÄSTARE 2018 - Marie Johansson, Åhus med Like'ims Sack
Sök   Uppdaterad:  9 december DISTRIKTSMÄSTARE 2018 - Bosse Nilsson, Ystad med Ryssbergets Jaxon Junior
Skydd   Uppdaterad:  9 december DISTRIKTSMÄSTARE 2018 - Glenn Andersson, Malmö med Mallekrafts Ice
Patrull   Uppdaterad:   9 december DISTRIKTSMÄSTARE 2018 -
Rapport   Uppdaterad:  9 december DISTRIKTSMÄSTARE 2018 -
Lydnad   Uppdaterad:  9 december DISTRIKTSMÄSTARE 2018 - Lotta Bengtsson, Ängelholm med Whiz-Kid's Viazas Azzra

Slutställning för 2017-års DistriktsMästerskap

Spår  Uppdaterad: 10 december DISTRIKTSMÄSTARE 2017 - Anna-Kerstin Svensson, Åhus med Valltazz Zenna
Sök Uppdaterad: 10 december DISTRIKTSMÄSTARE 2017 - Kenneth Jönsson, Lomma med Pergites Bissi
Skydd Uppdaterad: 10 december DISTRIKTSMÄSTARE 2017 - Glenn Andersson, Malmö med Mallekrafts Ice
Patrull Uppdaterad: 10 december DISTRIKTSMÄSTARE 2017 - Per-Åke Nilsson, Tollarp med Calaisa

Rapport Uppdat: 7 mars DISTRIKTSMÄSTARE 2017 -
-->
Lydnad Uppdaterad: 10 december DISTRIKTSMÄSTARE 2017 - Lotta Bengtsson, Ängelholm med Whiz-Kid's Viazas Azzra  

Slutställning för 2016-års DistriktsMästerskap

Spår Uppdat: 23 december DISTRIKTSMÄSTARE 2016 - Anna-Kerstin Svensson, Åhus med Valltazz Zenna
Sök Uppdat: 23 december DISTRIKTSMÄSTARE 2016 - Elisabeth Montén, Lomma med Timetolearn Sid

Skydd Uppdat: 23 december DISTRIKTSMÄSTARE 2016 - Mats Eriksson, Hörby med Red Goblin's Ztorm

Patrull Uppdat: 23 december DISTRIKTSMÄSTARE 2016 - Maritza Lövdahl, Ängelholm med Dubion Jump
Rapport Uppdat: 7 mars DISTRIKTSMÄSTARE 2016 -

Lydnad Uppdat: 23 december DISTRIKTSMÄSTARE 2016 - Sarah Karlsson, Osby med My Nr One Exxi
 

Slutställning för 2015-års DistriktsMästerskap

Spår Uppdat: 21 december DISTRIKTSMÄSTARE 2015 - Anna-Kerstin Svensson, Åhus med Valltazz Zenna
Sök Uppdat: 21 december DISTRIKTSMÄSTARE 2015 - Kenneth Jönsson, Lomma med Pergites Bissi

Skydd Uppdat: 21 december DISTRIKTSMÄSTARE 2015 - Mats Eriksson, Hörby med Red Goblin's Ztorm

Rapport Uppdat: 21 december DISTRIKTSMÄSTARE 2015 - Anna-Karin Bengtsson, Hässleholm med Seareeds Daisy

Lydnad
Uppdat: 21 december DISTRIKTSMÄSTARE 2015 - Heidi Ljungbeck, Helsingborg med Måsarps Tony

Slutställning för 2014-års DistriktsMästarskap

Spår Uppdat: 14 december DISTRIKTSMÄSTARE 2014 - Catharina Hårsmar, Kristianstad med Dubion Fiffi
Sök Uppdat: 14 december DISTRIKTSMÄSTARE 2014 - Åsa Holmström, Åhus med Krokasmedens Hajas
Skydd Uppdat: 14 december DISTRIKTSMÄSTARE 2014 - Martin Sjölin med Red Goblin's Zting
Rapport Uppdat: 14 december DISTRIKTSMÄSTARE 2014 -
Lydnad Uppdat: 14 december DISTRIKTSMÄSTARE 2014 - Heidi Ljungbeck, Helsingborg med Måsarps Tony

Slutställning för 2013-års DistriktsMästarskap

Spår Uppdat: 27 december DISTRIKTSMÄSTARE 2013 - Catharina Hårsmar, Kristianstad med Dubion Fiffi
Sök Uppdat: 27 december DISTRIKTSMÄSTARE 2013 - Åsa Holmström, Åhus med Krokasmedens Hajas
Skydd Uppdat: 27 december DISTRIKTSMÄSTARE 2013 - Martin Sjölin, Malmö med Red Goblin's Zting
Rapport Uppdat: 27 december DISTRIKTSMÄSTARE 2013 -
Lydnad Uppdat: 27 december DISTRIKTSMÄSTARE 2013 - Carin Bengtsson, Åstorp med Vallhunden Lyxa

Slutställning för 2012-års DistriktsMästarskap

Spår Uppdat: 20 december DISTRIKTSMÄSTARE 2012 - Catharina Hårsmar, Kristianstad med Dubion Fiffi
Sök Uppdat: 20 december DISTRIKTSMÄSTARE 2012 - Ann Ullerholm, Bjuv med Orkanens Quando
Skydd Uppdat: 20 december DISTRIKTSMÄSTARE 2012 - Sara Lindström, Höganäs med Jenos Duffy
Rapport Uppdat: 20 december DISTRIKTSMÄSTARE 2012 - Lars & Suzanne Johnsson, Malmö med Puckings Xantor
Lydnad Uppdat: 20 december DISTRIKTSMÄSTARE 2012 - Heidi Ljungbeck, Helsingborg med Måsarps Tony
Patrull Uppdat: 20 december DISTRIKTSMÄSTARE 2012 - Jessica Dehlin, Kristianstad med Ermoro's Pixi

Slutställning för 2011-års DistriktsMästarskap

Spår Uppdat: 15 december DISTRIKTSMÄSTARE 2011 - Tommy Nilsson, Ystad med Puckings Äcco
Sök Uppdat: 15 december DISTRIKTSMÄSTARE 2011 - Åke Berglund, Göinge-Broby med Kogaråsens Ouzi
Skydd Uppdat: 15 december DISTRIKTSMÄSTARE 2011 - Patrik Gustafsson, Kristianstad med Galena
Rapport Uppdat: 15 december DISTRIKTSMÄSTARE 2011 -
Lydnad Uppdat: 15 december DISTRIKTSMÄSTARE 2011 - Linda Lövdahl, Svedala med Krankesjöns Green diamond


Svenska Brukshundklubben Skånes Distrikt

c/o Kirsten Silow Örnberg, Lövsångaregatan 15, 235 37 VELLINGE

Pg 126173-4 - Org.nr 838202-1080

 

© SBK Skånes distrikt