SBK Skåne

info från distrikt och klubbar

 

COVID 19

Under denna rubrik läggs information om COVID 19 från SBK.

Nu är det dags, prov och tävlingar öppnas igen!

 Läs mer>>

 

Innan du planerar någon form av aktivitet gå in på länken nedan och kontrollera att du följer rekommendationerna.
Allt gällande coronapandemin kan ni läsa i sin helhet här på SBK:s hemsida: 
https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/coronapandemin/

 

Möten 2021

Viktiga skillnader inför års-, fullmäktige- och medlemsmöten 2021 inom Brukshundklubben

  1. Möjlighet att skjuta upp års- och fullmäktigemöten 2021
  2. Kallelser ska INTE gå ut innan den 1 januari
  3. Kallelser ska ske via e-post och hemsida och utfärdas senast 21 dagar före mötet
  4. Möten under 2021 ska genomföras senast den 30 juni
  5. Möten ska uppfylla Kennelklubbens krav
  6. Dispenser från normalstadgar inom Brukshundklubben
  7. Digitala möteslösningar

 

Länkar

Nya direktiv hittas på https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/coronapandemin/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/januari/

Information till lokalaklubbarna från Distriktsstyrelsen>>

Riskbedömning Folkhälsomyndigheten>> 


Det är av största vikt, att samtliga medlemmar i SBK Skåne följer de anvisningar FHM och Region Skåne utfärdar för att minska smittspridningen av Covid-19.

Distriktsstyrelsen
SBK Skåne 


Svenska Brukshundklubben Skånes Distrikt

c/o Kirsten Silow Örnberg, Lövsångaregatan 15, 235 37 VELLINGE

Pg 126173-4 - Org.nr 838202-1080

 

© SBK Skånes distrikt